Beskidy

Piękne Beskidy

Niezwykle wcześnie, bo już w 1973 roku teren, na jakim położone są Beskidy został objęty ścisłą ochroną prawną, a stało się tak, dlatego, że obszar ten zawsze posiadał wyjątkowe wartości przyrodnicze. Najbardziej godne uwagi są tutaj, bowiem pierwotne lasy, w których to występują niezwykle różnorodne rośliny, mchy, glony, oraz zwierzęta. Te wszystkie okazy są typowe dla Karpat, dlatego też rzadko zdarza się, aby występowały one na innym terenie Polski. Dodatkowo w tym rejonie Polski zobaczyć można przepiękne, różnorodne gatunkowo zbiorowiska łąkowe. Niezwykle ciekawe są tutaj także unikatowe powierzchniowe, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Turyści bardzo chętnie oglądają także podziemne zjawiska pseudokrasowe. Jedną z cech szczególnych, którą wyróżniają się Beskidy jest fakt, ze posiadają wyjątkowe wartości estetyczne. Dodatkowo są one bardzo zróżnicowane pod względem krajobrazu, dlatego też niekiedy naprawdę potrafią nas zadziwić. Zadziwiające dla potencjalnego człowieka jest też to, że w tej dzikiej przyrodzie doskonale radzi sobie człowiek, już od pradawnych czasów.

Zobacz

 • Niezwykła historia

  Wielu historyków uważa, że historia Beskidów jest naprawdę niezwykła, dlatego też warto o niej pamiętać, oraz wciąż badać. Okazuje się, bowiem, że rozwój Beskidów wcale nie był jednolity na całym obszarze, a działo się tak, dlatego, ze wówczas region ten podzielony był na dwie odrębne części. Jak podają na...

 • Świat zwierząt

  Ciekawym dla turystów miejscem są Beskidy, bowiem tutaj możemy obserwować niezwykle piękną roślinność, a także wiele gatunków zwierząt, które żyją tutaj, jako w środowisku naturalnym. Cechą charakterystyczna jest tutaj fakt, że występują na tym terenie zwierzęta, które nie żyją w innych częściach Polski, d...

 • Piętra roślinne

  W Beskidach charakter roślinności zmienia się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. Jest to ściśle związane ze zmianą warunków klimatycznych. Im wyżej, tym temperatura powietrza jest niższą i wzrasta ilość opadów. Śnieg zalega dłużej, a jego pokrywa jest grubsza. Wszystkie te czynniki powodują skrócenie...

 • System reklamy Test

  Copyright @ 2011